Referenza: Volum 38C (1954), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 812

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/03/1954
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs FRANK BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"THIRD PARTY RISKS" - ART. 14 TAL-KAP. 105, 3(1) TAL-KAP. 165 U 389 TAL-KODICI KRIMINALI - ASSIKURAZZJONI - CITAZZJONI - IMPJEGAT - LICENZA - SOSPENSJONI - TRAFFIKU - TRATTAZZJONI TAL-KAWZA
Fil-Qosor
Il-licenza tal-Pulizija biex wiehed isuq karrozza tal-mutur hija relativa ghal xorta partikulari ta'vettura; u konsegwentement min isuq karrozza minghajr ma ghandu licenza partikulari ghal dik ix-xorta ta' karrozza, ikun qiesu saq minghajr licenza. Il-gudizzji sommarji c-citazzjoni ma hix hlief ordni ta' komparizzjoni, u l-enuncjazzjoni tal-fatti kontenuti fiha ma hix il-bazi essenzjali u assoluta ta' l-inkriminazzjoni; u l-Qorti tista' tikkonvinci lill-imputat ta' reat divers minn dak li jidderiva minn dik l-enuncjazzjoni, u li jirrizulta mill-provi li jkunu saru; basta jinghata lill-imputat, jekk jitlob hekk, terminu ragjonevoli biex jiddefendi ruhu kontra l-imputazzjoni l-gdida. Dan jibqa' veru anki meta t-trattazzjoni tal-kawza tkun ga giet maghluqa. Proprjament hu aktar korrett uezatt li fil-kaz ta' sid ta' garage, li jordna lill-impjegat tieghu johrog b'kirja, l-imputazzjoni li sar uzu mill-karrozza bla licenza tigi bazata fuq il-fatt li huwa "gieghel", u mhux "ippermetta",lil dak l-impjegat jaghmel dak l-uzu tal-karrozza. Pero', f'kaz simili l-akkuza bazata fuq li "gieghel" hija sostenibbli xorta wahda; ghax sid il-garage jigi li ppermetta l-uzu tal-karrozza, u ma evitax li jsir dak l-uzu minnha. Dana pero' ma jfisserx li fil-prattika ma jistax ikun hemm kazijiet fejn id-distinzjoni bejn "cause" u "permit" ghandha tkun aktar rigoruza; b'mod li huwa konsiljabbli li l-imputazzjoni tigi adattata ghall-fattezzi tal-kaz, u li dawn iz-zewg termini - "cause" u "permit" - ma jigux uzati promiskwament. Fil-kaz prezenti, il-Qorti sabet ragunijiet bizzejjed li kienu jikostitwixxu "special reasons" biex jigi ridott il-perijodu tas-sospensjoni tal-licenza inflitta lill-imputat mill-Ewwel Qorti.'
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni