Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 612

Judgement Details


Date
10/12/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCO SAVERIO FAVA vs ELISABETTA CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS SUPERVENIENS" - EREDITA` - LEGITTIMA - RINUNZJA
Summary
Ghalkemm jinsab stabbilit mill-gurisprudenza li min jigi istitwit eredi b'testment ma jistax jitlobil-legittmu qabel ma jkun irrinunzja ghall-eredita', l-azzjoni ta' min jitlob il-legittima qabel majkun ghamel dik ir-rinunzja, m'hijiex interpestiva jekk huwa jaghmel dik ir-rinunzja fil-mori tal-gudizzju, jekk jaghmilha bil-forma mposta mill-ligi. U dan bis-sahha tal-"Jus Superveniens". It-teorija tal-"Jus Superveniens" hija rikonoxxuta u giet diversi drabi applikata mill-Qorti Taghna: u dan ghall-ekonomija tal-gudizzji u ta' l-ispejjez. Din l-applikazzjoni tirrikorri meta, minghajr tibdilfit-talba, il-kawza tibqa' inkwadrata kif tkun, bl-oggett u l-kawzali li kellha. U ghalhekk, meta dak li jitlob il-legittima, minghajr ma jkun qabel irrinunzja, ghall-wirt, jaghmel dik ir-rinunzja fil-mori tal-kawza, dik ir-rinunzja, ghalkemm tkun saret tardivament, ma ggibx maghha ebda tibdil fl-oggett u fil-kawza tac-citazzjoni, u konsegwentement hu jista' jibbenefika mis-sanatorja tal-"jus supereniens".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info