Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 604

Judgement Details


Date
03/12/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE BEZZINA vs NUTAR DR. JOHN SPITERI MAEMPEL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1366(1), 1362(1), U 1372(2) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - DELITT - ELEVAZZJONI - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - MARA
Summary
L-amministrazzjoni ta' l-akkwisti konjugali tmiss lir-ragel, u dan quddiem it-terzi jista' jiddisponi minnhom daqa li kieku kienu tieghu; u ghalhekk, meta kreditur tal-mara jottjeni mandat ta' qbid kontra taghha biex jithallas ta' dak il-kreditu tieghu, dak il-kreditur ezekutant huwa persuna terza fil-konfront tar-ragel, u l-oggetti tal-komunjoni ta' l-akkwisti fil-konfront ta' dak il-kreditur ghandhom jitqiesu bhala oggetti tar-ragel. Il-hlas ta' danni civili kagunati b'reat li jkun ikkommettar-ragel volontarjament ma jidholx fid-djun ta' l-akkwisti; u din id-dispozizzjoni hija applikbili anki ghall-kaz tal-mara mizzewga. Ghaldaqstant, il-kreditur ta' danni civili kagunati minn mara mizzewga b'reat u volontarjament ma jistax jezegwixxi l-kreditu tieghu ghal dawk id-danni fuq oggetti lijidhlu fl-akkwisti konjugali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info