Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 248

Judgement Details


Date
16/11/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DORIS BUHAGIAR vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVIZ - BORD TAL-KERA - DECIZJONI - ILLITTERAT - KONTUMACJA - NOTIFIKA - SMIGH XIERAQ - SUFFICJENZA TA`
Summary
Ir-rikorrent allegat li ma kinitx inghata smigh xieraq quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera f'kawza ta` zgumbrament. Id-decizjoni tal-Bord ttiehdet fil-kontumacja tar-rikorrent u din ippretendiet li ma kinitx inghatat avviz shih tas-smigh tal-kawza b'mod li gie lez id-dritt taghha ghal smigh xieraqminn tribunal stabbilit mil-ligi. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjoniali kkonfermat. Il-kontumacja tar-rikorrent kienet kolpuza, u jekk hija ma gietx mismugha mill-Bord dan kien tort taghha stess billi ma tatx kaz tan-notifika li saru lilha ta` l-atti tal-Bord. Ghalhekk ma kien hemm l-ebda nuqqas ta` smigh xieraq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info