Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 599

Judgement Details


Date
24/11/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
TERESA VELLA vs MARIA ASSUNTA VELLA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERPRETAZZJONI - TESTMENT - UZUFRUTT
Summary
Huwa kompitu tal-gudikant li jinterpreta t-testmenti; u fl-interpretazzjoni ta' testment ghandu jittiehed rigward pjuttost ghall-volonta' tat-testatur milli ghall-kliem uzat fit-testament. Fil-kaz prezenti, it-testatur halla l-uzufrutt generali ta' l-assi ereditarju tieghu lil martu, u halla bi prelegat lill-uliedu kollha l-uzufrutt ta' ditta li kienet tifforma parti minn dak l-assi, fil-waqt illi l-proprjeta' ta' dik id-ditta halliha lil uhud mill-istess uliedu; u salvi dawn id-dispozizzjonijiet, istitwixxa lill-uliedu kollha bhala werrieta tieghu. Il-Qorti rriteniet illi dak it-testment kellu gigi nterpretat fis-sens illi l-uzufrutt imholli ta' dik id-ditta lill-uliedu kellu jibda wara li jkun spicca l-uzufrutt generali mholli lill-mara tat-testatur, ghax din keinet tidher il-volonta'tat-testatur mill-kompless ta' dawk id-dispozizzjonijiet kontenuti fl-istess testment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info