Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 593

Judgement Details


Date
30/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MODESTA CAMILLERI ET. vs ANNA FAVA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI - LICITAZZJONI
Summary
Ghalkemm talba ghal-licitazzjoni soltu ssir billi tigi mitluba in linea principali d-divizjoni u, fil-kaz li din ma hix possibili, il-licitazzjoni, dan ma jgibx ghall-konsegwenza illi domanda ghal-licitazzjoni biss hija irritwali; ghax il-licitazzjoni ma hix hlief "modus divisionis", jigifieri mod biex wiehed johrog mill-istat ta' komunjoni. Bil-konsegwenza illi, jekk jigi pruvat li d-divizjoni hija possibili, il-Qorti ma taddottax ir-rimedju tal-licatazzjoni, u tghaddi biex tordna illi ssir id-divizjoni in natura. U mhux ta' ostakolu l-fatt li d-divizjoni ma tkunx giet mitluba espressament;ghax jibqa' dejjem li, bil-licitazzjoni li tigi mitluba, min jagixxi juri li jrid johrog mill-komunjoni. Anzi gie ritenut fil-gurisprudenza li d-domanda ghad-divizjoni hija implicita' fid-domanda ghal-licitazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info