Reference: Volume 38C (1954), Part No. 3, Section , Page 658

Judgement Details


Date
23/03/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
FRANK SPITERI ET vs ANTHONY SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1738 TAL-KODICI CIVILI - ASSOCJAZZJONI IN PARTECIPAZZJONI - LIKWIDAZZJONI - SOCJETA'
Summary
L-assocjazzjoni fis-sens proprju hija r-raggruppament permanenti ta` persuni diretti ghall-konsegwiment t` skop komuni. Is-socjeta` hija wahda mill-ispeci ta` l-assocjazzjoni, li fiha l-assocjati jqieghdu xi haga in komun sabiex jaqsmu l-qliegh li b'hekk jistghu jaghmlu. Dan l-iskop tar-ripartizzjoni tal-gwadann miksub in komun bl-impjieg ta` fond komuni jikkostitwixxi s-socjeta`, ujikkonferilhal-karattru guridiku ta` socjeta`, li ghandha personalita` disitinta, patrimonju propju, dirititi udoveri, u li, meta, l-attivita` ta` l-assocjati ghandha tizvolgi ruhha fl-ezercizzju tal-kummerc, hija kummercjali; metri la-ssocjazzjoniin particapzzjoni hija dik l-assocjazzjoni in partecipazzjoni hija dik l-assocjazzjoni bejn tnejn minnies jew izjed li jinghaqdu biex jaghmlu spekulazzjoni kummercajli mngahjr ma jikkostitwixxu fond komuni u awtonomu, u lanqas jiffurmaw kollettivita` ta` persunirikonoxxuta mil-ligi, uli hija ezenti mill-fomralitajiet prekritti mill-ligi ghall-kostituzzjoni tas-socjetajiet l-ohra - formalitajiet li, meta ma jigux imharsa, jirrendu s-socejta` irregolari, immama jgibux ghall inezistenza tas-socjeta`, meta din tkun tidderiva minn kuntraa fornit bir-rekwizitiessenzjali, li jista` jigi pruvat b'kull speci ta` prova. Meta bid-dawl ta` dawn il-principji l-provi juru li l-assocjazzjoni hija socjeta`, ghalkemm irregolari, l-assocjati jistghu jitolbu x-xoljiment ta` l-assocjazzjoni u l-likwidazzjoni u ripartizzjoni ta` l-interessi komuni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info