Reference: Volume 38C (1954), Part No. 2, Section , Page 591

Judgement Details


Date
29/10/1954
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
RICCARDA BORG FERNANDEZ vs BERNARDU MALLIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1365 (A) U 1362 TAL-KODICI CIVILI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA - MARA - SERVIGI
Summary
Kreditu ghall-hlas ta' servigi prestati minn mara mizzewga jifforma parti mill-komunjoni ta' l-akkwisti; u ghalhekk ma jistax jigi mitlub hlief mir-ragel bhala kap ta' l-istess komunjoni. Huwa veru li l-mara f'kaz simili ghandha interess li tkun attrici hija wkoll flimkien mar-ragel fil-kawza li dan jaghmel ghall-inkass ta' dak il-kreditu; imma jibqa' dejjem illi l-mara ma tistax tagixxi wehedha,avvolja bl-assistenza tar-ragel. Jekk il-mara tagixxi ghall-inkass ta' kreditu simili f'isimha u wehedha, hija tkun persuna illegittima biex taghmel il-kawza; ghax il-kawza hija intiza ghall-konsegwiment ta' kreditu formanti parti mill-akkwist konjugali. U ghalhekk, il-konvenut li jissolleva l-eccezzjoni ta' illegittimita' tal-persuna tal-mara attrici ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info