Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 238

Judgement Details


Date
20/10/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
NAZZARENO SIVE RENO CALLEJA vs KUMMISSARJU ELETTORALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKADENZA - ELEZZJONIJIET GENERALI - GHADD TA` VOIT - RECOUNT - TERMINU GHALL-
Summary
Ir-rikorrent kien kandidat fl-elezzjonijiet generali ta` l-1998. Fil-kors ta` l-ghadd tal-voti huwakien talab recount ta` l-ghadd tal-voti precedenti ghall-ahhar ghadd li kien inghalaq. Il-Kummissjoni Elettorali kienet cahditlu din it-talba u huwa ressaq l-ilment tieghu l-Qorti bl-appositu rikors. Il-Qorti Kostituzzjonali ddecidiet li huwa, ir-rikorrent, ma kienx talab ir-recount fit-terminu stabbilit mil-ligi u ghalhekk il-procedura minnu segwita kienet irritwali. Ir-rikorrent ma setax jitlob recount ta` l-ghadd (u cjoe` tat-tieni u tat-tielet ghadd relattivi ghall-voti ta` Farrugia Migneco) li kien gie definittivament maghluq minghajr ma kien hemm ilment minn hadd. Ir-regolament li jipprojbixxi li jsir hekk huwa ta` ordni pubbliku u intiz biex jassigura certezza fil-process elettorali shih.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info