Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 611

Judgement Details


Date
19/04/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH ATTARD MONTALTO ET vs GIO MARIA BORG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1616 U 652 TAL-KODICI CIVILI - EZEKUTUR TESTAMENTARJU - KONSORZJU - LEGITTIMA - LOKAZZJONI - NULLITA'
Summary
Huwa minnu illi haga ndiviza ma tistghaxtigi mikrija minn wiehed mill-kompossessuri jew kondomini bla permess tal-kompossessur l-iehor, minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti; u dak il-kompossessur li minghajr permess tiehu tkun saret il-kirja jista' jagixxi ghall-annullament tahha jekk huwa jesperixxi l-azzjoni opportuna fi zmien xahrejn minn meta sar jaf bil-kirja. Izda din l-azzjoni tispetta lill-koondomini, u kwindi mhux ukoll lill-legittimmarju; ghaliex dan, sakemm ma jkunux gew determinatil-beni assenjabbli lilu bi hlas tal-legittima, ma hux kompossessur u kwindi ma handux titolu biex jesperixxi din l-azzjoni. Avvolja jkun hemm nominat ezekutur testamentarju tal-wirt, l-amministrazzjoni tal-wirt u kwindi l-fakolta li jikri l-beni tal-wirt, tibqa' nvestita fl-eredi, jekk it-testaturma jkunx inkariga formalment lill-ezekutur testamentarju biex jamministra l-beni ereditarji sa ma ssir il-qasma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info