Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 658

Judgement Details


Date
08/05/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
ALFREDO GENOVESE vs AVUKAT DR. RICCARDO FARRUGIA ET. NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 257(1) TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - EZEKUZZJONI TA' KUNTRATT - NULLITA' - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
L-awtorizzazzjoni gudizzjarja ghall-ezekuzzjoni ta' titolu ghax id-debitur ikun miet hija mehtiega mhux biss meta l-ezekuzzjoni tkun diretta kontra l-werrieta tad-debitur, imma anki meta azzjonata tkun l-eredita gjacenti tieghu. din l-awtorizzazzjoni tintalab kontra l-werieta meta l-ezekuzzjoi tkundiretta kontra taghhomó u tintalab kontra kuraturi tal-eredita gjacenti meta l-werriet ma jkunx maghruf jew ikun gadu ma ddikjarax jekk hux bi hsiebu jaccetta l-wirt. Jekk bic-citazzjoni tigi mharrka wkoll persuna ohra li ma kienx hemm bzonn li tigi mharrka, dan ma jirrendix nulla c-citazzjoni, imma biss jinfluwixxi fuq l-allokament tal-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info