Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 603

Judgement Details


Date
28/03/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
A.I.C. GIULIANO CALLEJA vs GIO MARIA CATANIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1605, 1606, 1607 (2), U 1611 (2) TAL-KODICI CIVILI - DEVOLUZZJONI TAL-FON BIL-MILJORAMENTI - ENFITEWSI - MOROZITA` FIL-HLAS TAC-CENS - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Kontra t-talba ghax-xoljiment ta` enfitewsi u d-devoluzzjoni tal-fond bil-miljorament favur il-padrun dirett minhabba morozita` tal-enfitewta fil-hlas tac-ces, mhix valida l-allegazzjoni tal-enfitewtalil-padrun dirett jew l-awtur teighu qatt ma kienu talbuh il-hlas tac-ces qabel ma pproceduew kontra teighu, jekk ma jkunx gie pattwit fil-kuntratt tal-koncessjoni enfitewtika li huma kellhom jitolbuc-cens lill-enfitewta qabel ma jitolbu d-dekadenza teighu minn dik il-koncessjoni. U meta din id-del=kadenza tkun giet espressamen pattwita, mhijiex akkordabbli l-purgazzjoni tal-mora. Imma din il-klawsola espress tad-dekadenza mill-enfitewsi mhix inkonciljabbli mad-dritt tal-enfitewta ghar-rimbors jew indenniz ghall-benfikati lijkun ghamel fil-fond enfitewtiku, skond il-ligi; ghaliex dak il-patt kommissorju jimplika rinunzja ghall-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora, umhux ga rinunzja ghad-dritt tar-rimbors ghall-miljoramenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info