Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 599

Judgement Details


Date
23/03/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIANNA GRECH NE vs FRANK GULIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 928 TAL-PROCEDURA CIVILI - KURATURI
Summary
IL-kuraturi jigu mill-Qorti nominati "biex jidhru u jiddefendu" f'kawza l-parti li huma jigu nominati biex jirrapprezentaw. L-ufficcju al-kuratur huwa simili ghal dak tal-mandatarju, u l-poteri teighu huma limitati mit-termini tal-mandat; jigifieri huma ristretti ghall-kawza li ghaliha jkun gie nominat, u jispiccaw bis-sentenza u l-ezekuzzjoni taghha. Ghaldaqstant, il-kuratur ma jistghax jintervjeni f'kawza ohra' wisq anqas met l-kawza l-ohra tkun intiza biex twaqqa` s-sentenza li fiha hukienparti. Hekk, jekk kuraturi gew nomianti biex jirrapprezentaw wiehed assenti f'kawza fejn hija mitluba l-kundanna teighu u ta` ohrajn ghall-pagamen ta` cens arretrat u ghad-dvoluzzjoni tal-fond enfitewtiku favur il-padrun dirett attru, dawk il-kuraturi mhumiex persuni legittimi biex jirrapprezentawli dak l-istess assenti f'kawza ohra fejn wiehedmill-knvenuti tal-kawza ta` qabel jitlob li tigi annullata s-sentenza ta` qabel, likient akkordat ix-xoljiemnt tal-enfitewsi u d-devoluzzjoni tal-fond bil-benefikati favur il-padrun dirett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info