Reference: Volume 32B (1945), Part No. 1, Section 1, Page 288

Judgement Details


Date
25/06/1945
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIUSEPPE CANNATACI vs P.L. ROBERTO TABONE, NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELL INCIDENTALI - ART. 930 U 931 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868, U ART. 162, 262, 264 U 977 TAL-PROCEDURA CIVILI. - AZZJONI REXISSORJA - MIN JISTA' JAGHMEL APPELL - PRESKRIZZJONI
Summary
Mhux biss il-kontendenti f'kawza jistghu jaghmlu appell minn sentenza moghtija f'dik il-kawza, izdawkoll kull min ghandu interess fil-kawza. Dan id-dritt u dak ta' l-intervent fil-kawza huma zewg drittijiet separati u distinti, li jistghu jigu ezercitati wiehed indipendentement mill-iehor. L-azzjoni ghar-rexissorja ta' kuntratt minhabba vjolenza, zball, qerq, stat ta' mara mizzewga, interdizzjoni jew minoreta', hija suggetta ghall-preskrizzjoni ta' sentejn, meta l-ligi ghal xi raguni partikulari ma tistabbilixxix preskrizzjoni aqsar. Jekk risposta ghal petizzjoni ta' appell tigi prezentatawara z-zmien stabbilit mill-ligi, l-appeli incidentali maghmul b'dik ir-risposta huwa null u ineffikaci.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info