Referenza: Volum 45C (1961), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 727

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/1961
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
XUEREB JOSEPH H.
Partijiet
CARMELA CASSAR PR ET NE vs ALBERT CEFAI AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1649, 1959, U 1652 TAL-KAP. 23 - DANNI - HSARAT FIL-FOND MIKRI - LOKAZZJONI - TISWIJA
Fil-Qosor
Il-ligi tipprezumi illi, fin-nuqqas ta` prova kuntrarja, il-kerrej ircieva l-fond lilu mikri fi stattajeb; ukwindi d-danni li jkun fih il-fond ghandhom jigu kunsidrati li saru maul il-lokazzjoni li saret favur teighu, u li hu ghandu jirrispondi ghalihom. Talba biex il-kerrej jigi kundanant jaghmelriparazzjonijiet fil-fond lilumikri tezigi li l-lokazzjoni tkun ghadha miexja uma tkunx spiccat. Is-sid ma jistghax jippretendi li l-kerrej jaghmel xoghlijiet fil-post wara litispicca l-lokazzjoni kif il-kerrej ma jistghax matul il-lookazzjoni jippretendi li s-sid jaccetta kumpens f'lok ix-xogholli l-kerrej ghandu jezegwixxi, um a jistgahx wara li tispicca l-lokazzjoni jippretendi li jaghmel daix-xoghol. B'mod illi, meta tkun spiccat il-lokazzjoni, l-unika azzjoni spettanti lill-lokatur hija dik id-danni. Ghaldaqstant, jekk domanda simili tigi proposta waqt lil-lokazzjoni tkun ghadha miexja, imma l-inkwlin johrog mill-post waqt lil-kawza tkun ghadha pendnti, dik id-domanda, ghalkemm is-sid seta` jaghmilha, ma jistghax ikollha effett; u jibqa` miftuh il-kap tal-ispejjez. Hemm dibattitu fuq il-kwistjoni dwar jekk il-lokatur jistghax jinsisti lijsiru xi xogholijiet mil-lokatarju fil-kors tal-lokazjzoni, u f'certu perijodu tal-lokazzjoni, ul-lokatur jistghax jagixxi meta l-lokazzjoni tkun fadlilha biex taghlaq u l-inkwlin ikun ghadu ghalhekk f'pozizzjoni li jaghmel dawk ix-xoghlijiet aktar tard, qabel ma tispicca l-lokazzjoni. izda hemm kazi fejn dan id-dritt lill-lokatur ghandu jigi rikonoxxut, bhal meta l-inkwlin ikun qieghed jaghmel uzu mill-fond li, ghalhemm ma jinfluwixxix direttament u b'mod sinifikanti fuq il-knservazzjoni tal-haga lokata, kun sidrata fiha nnfisha, ma jistghax jissejjah uzu mistenni minn missier tajjeb tal-familja, uli kontra teighu s-sid ikollu nteress joppini - interess li jkun dejjem jezisti kemm il-darba s-sid isofri hsara. F'dawn il-kazi, lill-loaktur ghandu jigi rikonoxxut id-dritt li jezigi matul il-lokazzzjoni lil-fond jigi wzat bil-mod li trid il-ligi stess, u li jsir dak lijkun hemm bzonn biex dan l-sikop jigi ottenut.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni