Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 533

Judgement Details


Date
20/01/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALFONSO GAUCI vs SALVATORE CASSAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2245, 2212(1), U 569 TAL-KODICI CIVILI - BWONA FEDE - LEGAT - PRESKRIZZJONI DECENNALI - PUSSESS - TITOLU
Summary
Kull min b'bona fidi u b'titolu tajjeb biex jittrasferixxi l-proprijeta' jippossjedi haga immobili ghal zmien ghaxar snin, jakkwista l-proprijeta' taghha. Kwantu ghat-titolu, dan jista' jkun jikkonsisti anki f'legat; u l-validita' tat-titolu ghall-finijiet tal-preskrizzjoni tibqa' anki fil-kaz ta'legat ta' haga ta' haddiehor minghajr id-dikjarazzjoni preskritta mill-ligi. Il-kwantu ghall-pussess, dan irid ikun ilu ghaxar snin bir-rekwiziti kollha li trid il-ligi. Il-ko-eredi li jkun hallas il-kera tal-fond oggett tal-legat lill-legatarju jigi li approva almenu ghall-parti tieghu, il-godiment tal-legat da parti tal-legatarju, u li huwa immetta tacitament lill-legatarju fil-pussess tal-legat. Kwantu ghall-bwona fede, din hija prezunta b'ligi; il-prova kuntrarja tinkombi lil min irid jattakkaha. Kwantu ghaz-zmien, dan irid jirrizulta almenu ghal ghaxar snin minghajr ma jkun gie qatt interrott. Meta jirrikorru dawk ir-rekwiziti, il-possessur tal-fond jista' jirrezisti t-talba ta' min jallega li hu mhux proprijetarju, tal-fond billi jeccepixxi l-preskrizzjoni Decennali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info