Referenza: Volum 45C (1961), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 680

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/06/1961
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CAMILLERI ALBERT V.
Partijiet
LOUIS VINCENTI NE. ET. vs CARMELO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"DAMNUM EMERGENS" - "LUCRUM CESSANS" - ART. 782(B) U 791 TAL-KAP. 15 - AZZJONI - DANNI - DIZABILITAZZJONI - INTERESS - KOLLIZJONI - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - MARA - RIGALI - TRAFFIKU
Fil-Qosor
F'kaz fejn jintalab il-hlas ta' danni kagunati minn investiment li fih tigi korruta mara mizzewga, il-mara ghandha nteress fid-dikjarazzjoni tar-responsabbilita' tal-konvenut li nvestiha, u r-ragel ghandu nteress fil-kwalita' tieghu ta' kap tal-komunjoni tal-akkwisti ghad-danni kagunati mill-att tal-konvenut, u li huma dovuti lill-komunjoni tal-akkwisti. Ghaldaqstant l-azzjoni esperita mill-marabil-kunsens ta' zewgha u flimkien mieghu bhala kap tal-komunjoni hija proposta sewwa, u mhix accettabbli l-eccezzjoni li f'dak il-gudizzju l-mara ma ghandhiex kapacita li tidher. Il-mizura tad-dannidovuti ghal delitt jew kwazi-delitt tikkonsisti fil-perdita effettiva li l-att ikun nissel mieghu lill-parti danneggjata, fl-ispejjez li d-danneggjat tkun inkorra in konsegwenza tal-istess hsara, fil-perdita effettiva, tal-paga jew qliegh iehor, u fit-telf ta' qliegh futur, li jitnisslu mhabba nkapacita' totali jew parzjali li l-att ikun ikkaguna. Jekk il-parti danneggjata tircievi xi servizz bipjacir minn ghand terza persuna in konnessjoni mal-incident, u dik it-terza persuna ma tkunx trid tithallas u l-parti danneggjata tpattihulha billi taghtiha rigal, hija ma ghandhiex dritt titlob minnghand id-danneggjant il-flus li jkun nefaq biex akkwista dak ir-rigal. Hekk ukoll ma ghandhiex dritt minn ghand id-danneggjant ghal flus li tkun nefqet biex xtrat xi oggetti li tkun tghat bhala rigallin-nurses u personal iehor tal-isptar, u tips "buona mano", b'titolu ta' gratitudini. Imma huma rikuperabbli minn ghand id-danneggjant l-ispejjez li jigu nkorsi fil-viziti li jsiru lill-persuna korruta fl-isptar, u fl-ikel u sustanzi li jittiehdu f'dawk il-viziti lill-istess pazjent. Hekk ukollhuma rimborzabbli l-flus i jithallsu lil seftura, in aggunta ghas-salarju taghha, minhabba x-xogholaddizjonali li d-degenza tal-pazjent fl-isptar titfa' fuqha. Kwantu ghad-danni minhabba nkapacita'permanenti, sew totali sew parzjali, skond il-kaz li jkun, tinghata somma li ma ghandhiex tissupera£1200, determinabbli mill-Qorti fl-arbitriju diskrezzjonali taghha skond ic-cirkustanzi tal-kaz, ix-xorta u grad tal-inkapacita', u l-kondizzjoni tal-parti danneggjata. U mhix raguni li teskludi lid-dannejgjat minn din is-somma dik li l-persuna korruta hija mara li mhix "bread winner", li hija semplici mara tad-dar ta' ceto socjali tali li normalment iggi seftura biex tassistiha fix-xoghol domestiku taghha, u li probabbilment jekk tormol, ma jkollhiex bzonn timpjega ruhha, jew li qeghdha tajjenfinanzjarjament, jew li ma jkollhiex bzonn ta' kura u medikamenti kontinwati. Il-ligi ma tiddistingwix bejn danneggjat fakoltuz u danneggjat fqir.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni