Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 583

Judgement Details


Date
14/03/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO BUSUTTIL vs JOHN GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 763 U 876 TAL-KAP. 23 - ART. 809 TAL-KAP. 15 - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - LEGAT - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU
Summary
Jista` jitlob li l-attijiet tal-kawza jghaddu fil-persuna teighu sabiex jissokta l-kawza minflok il-parti li mietet matul il-kawza, mhux bis l-eredi ta` dik il-aprti, imma anki l-ezekutur ta` wahda minn dawk il-partijiet, kif ukoll kull wiehed li ghandu nteress. Kwindi jekk wiehed jitlob il-hlas ta` kreditu minnu pretiz u jmut matulil-kawza, u jkun hallas dak il-kreditu b'legat lil persuna ohra,din il-persuna, bhala legatarja ta` dak il-kreditu, tista` liberament titlob li l-gudizzju jigi trasfus fil-persuna taghha, sabiex hija tkun tista` tkompli l-kawza minflok l-awtur taghha. Izda, mill-banda l-ohra, dak il-legatarja ma jistghax ikompli dik l-azzjooni qabel ma jkun gie immess fil-pussess ta` dak il-legat; ghax il-legat, b'ligi, jghaddi ghand l-eredi, salv li dan mbaghad jittrasferiehlill-legatarju mentri l-legatarju, filwaqt li jakkwista d-dritt ghall-legat mill-gurnata tal-mewt tat-testaur, uanki ad insaputa proprja, ma jakkwsitax il-pussess tal-legat qabel ma jigi ammess fil-pussess teighu, u ma jistghax jagixxi kontra t0terzi fuq l-oggett tal-legat qabel ma jsir possessur tal-legat
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info