Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 524

Judgement Details


Date
13/01/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
CARMELA MALLIA vs BEATRICE CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1511 TAL-KODICI CIVILI - KONSANGWINEITA' - RETRATT
Summary
Il-konsangwineu ghandu dritt jirkupra fond jew parti ta' fond li jigi aljenat minn konsangwineu iehor, sakemm dak il-fond ma jkunx hareg qatt mill-familja. Jekk il-konsangwineu li ghandu dan id-drittjezercita l-istess dritt, imma jilhaq imut qabel ma ssirlu r-rivendizzjoni l-eredi tieghu jkomplu l-ezercizzju ta' dritt li kien ga esperit fil-hajja tal-awtur taghhom, u li jifforma parti mill patrimonju ereditarju tieghu. Dawk l-eredi ma jkunux qeghdin jezercitaw dritt gdid, imma jkunu qeghdin isostnu retratt ga ezercitat mill-awtur taghhom; ghalhekk il-paragun tal-konsangwineita' ghandu jsir,kwantu ghall-grad, bejn il-venditur u r-retraent li miet. Konsegwentement, ir-retrattarju ma jistghax isostni illi t-titolu tal-konsangwineita' spicca bil-mewt tar-retraent ghax dak hu dritt personali u mhux trasferibbli lill-eredi, u illi ghalhekk huwa jista' jinvoka kontra dawk l-eredi l-"jus retentionis" ghax hu jigi fl-istess grad ta' konsangwineita' maghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info