Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 581

Judgement Details


Date
10/03/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PAOLO GRECH vs SALVINA GRECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1182 U 1184 TAL-KODICI CIVILI - ART. 250 TAL-KAP. 15 - ART. 39 (2) TAL-KAP. 70 - INTERESSI - KOSTITUZZJONI IN MORA - RICEVUTA - SURROGAZZJONI - TAXXA TAS-SUCCESSJONI - TITOLU EZEKUTTIV
Summary
Meta wiehed ihallas somma dovuta lill-Gvern minn persuna ohra bhala taxxa tas-successjoni, l-ircevuta tal-Gvern ghal dak il-hlas hija titolu ezekuttiv skond il-ligi, u hija ezegwibbli bhat-titoli ezekuttivi l-ohra. Min ihllas taxxa tas-successjoni fl-interesst a` haddiehor huwa surrogat fid-drittijeit tal-Gvern, imma limitatament ghall-ammont minnu mhllas. Dan iffisser illi huwa jigi surrogat fis-somma mhallsa u fl-imgahxijiet relattivi saljum tal-pagament. meta huwa mbaghad idur ghar-rifuzjoni kontra l-persuna li fl-interess taghha huwa jkun hallas lill-Gvern huwa ghandu dritt ghas-somma lihallas; imma, l-imgahxijiet ulterjuri wara dak il-pagament ma humiex dovuti mill-gurnata tal-pagament, izda mil-jum li fih huwa jikkostitwixxi in mora lid-debitur b'att gudizzjarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info