Referenza: Volum 45C (1961), Parti Nru. 1, Taqsima 3, Paġna 519

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/06/1961
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
FERDINAND SANT vs GIOVANNI BUTTIGIEG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1372(2) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - GLIEDA - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - MARA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Fil-Qosor
F'kazijiet ta' glied bejn membri diversi ta' familji ostili ghal xulxin, fejn generalment ix-xhiedaprincipali huma sospetti minhabba parzjalita' stante l-"esprit de familler", u li fihom il-kolluttazzjoni ma tkunx limitata ghal tnejn imma tkun generalizzata ghal membri diversi tal-familji ostili, il-verita' ghandha tkun ricerkata fil-valutazzjoni tal-isfond kollu tac-cirkustanzi antecedenti u konkomitanti, li mbaghad iservu ghall-apprezzament gust tax-xhiediet singoli. Fir-rankuri precedenti,li mbaghad jiskuppjaw fi glied, kull familja thoss li ghandha ragun hi, u fil-glieda tad-diversi membri kull wiehed jara ruhu, tajjeb jew hazin, bhala reagenti ghall-ingustizzja u bhala aggredit. Id-diskrezzjoni tal-Qorti fl-apprezzament tad-danni konsegwenzjali ghal glied simili ma tistghax tigi ezercitata hlief b'mod approssimattiv. Id-debiti ghar-riparazzjonijiet civili derivanti minn reat kommess volontarjament minn mara mizzewga ma ghandhomx ikunu a karigu tal-komunjoni tal-akkwisti, kifma humiex dawk tar-ragel. L-attur li jissokkombi f'domanda li hu jaghmel biex jithallas minn ghandir-ragel ghal danni simili kagunati minn martu ma jistghax jilmenta jekk il-Qorti twahhlu l-ispejjeztal-kawza fil-konfront tar-ragel li jigi liberat mid-domanda avanzata kontra tieghu; ghax hu jkun baqa' sokkombent vis-a-vis ir-ragel ghal ragunijiet ga stabbiliti fil-gurisprudenza nostrali, u mhuxin bazi ghal xi punt ta' dritt dubbjus jew gdid.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni