Reference: Volume 45C (1961), Part No. 1, Section 3, Page 514

Judgement Details


Date
03/06/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ALBERT MIZZI NE. vs ANTHONY CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONTAINERS" - "PLASTIC PAILS" - DAZJU - INTERPRETAZZJONI TAL-LIGIJIET FISKALI - KONSWETUDINI - MARGERINA
Summary
F'materja ta' ligijiet fiskali, l-orjentament tal-gurisprudenza lokali u estera fil-passat aktarx kien illi fid-dubju ghandha tigi segwita l-interpretazzjoni l-aktar favorevoli ghall-kontribwent; immaaktar recentement gie ritenut, bir-ragun, illi din l-interpretazzjoni la ghandha tkun favur jew kontra l-kontribwent, u lanqas favur jew kontra l-erarju, imma illi l-ligijiet tributarji ghandhom jigunterpretati skond ir-regoli soliti u normali tal-ermenewtika grammatikali u logika. Kwantu ghall-valur tal-konswetudini bhala element interpretattiv tal-ligi, din hi massima komuni, minn zmienijietantiki ripetutament espressa minn awturi u gudikanti; s'intendi, meta l-ligi toffri xi dubju; ghaliex, meta l-kliem tal-ligi jkunu cari, ma hemmx lok ghall-interpretazzjoni u ghar-rikors ghall-konswetudini; u s'intendi wkoll li din l-osservanza jew konswetudini tkun mhux xi att izolat, imma ghal zmien diskretament twil li fih tigi ripetuta, u li tkun univoka, u li tkun "rite probata". Hekk, ladarba l-margerina hija "duty free", u l-"containers" ma kienux ihallsu dazju, dan id-dazju ma hemmx lokli jigi mpost fuq l-istess "containers" minhabba l-fatt li dawn bdew jigu minn barra tal-plastic, ul-margerina bdiet tigi mportata minn barra fi bramel tal-plastic, meta l-bramel tal-injam jew taz-zingu li fihom kienet tigi qabel ma kienux ihallsu dazju. U ma jiswiex kontra din il-konkluzjoni l-fatt illi dawn il-bramel tal-plastic, wara li jinbiegh il-kontenut taghhom, jinbieghu bhala oggett ase' u huma "a marketable commodity".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info