Reference: Volume 45C (1961), Part No. 1, Section 3, Page 509

Judgement Details


Date
08/04/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
MARIO GAUCI NE. vs JOSEPH TABONE ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LIQUID PETROLEUM GAS' - INTERPRETAZZJONI TAL-KUNTRATT BEJN IL-GAS BOARD U D-DISTRIBUTURI - KAZ FORTUWITU - PENALI
Summary
Jekk wahda mill-partijiet kontraenti timponi kondizzjonijiet godda lill-parti l-ohra b'mod li tikseril-kuntratt, il-konsegwenza logika tkun illi l-parti l-ohra tkun fid-dritt li titlob ix-xoljiment tal-kuntratt u l-hlas tad-danni li tkun sofriet. Imma jekk il-parti l-ohra, b'dan kollu, taghzel litkompli tezegwixxi l-kuntratt, hija ghandha taghmel ix-xoghol li ndahlet ghalieh taht il-kondizzjonijiet tal-kuntratt; u jekk mbaghad hija tikser il-kuntratt, u l-parti avversarja titlob il-kundanna taghha ghall-hlas tal-penali prevista fil-kuntratt, il-parti l-ohra ma tistghax jinvoka favur tieghunnifsu l-kaz fortuwitu. F'din il-kawza gie nterpretat il-kuntratt li sar bejn il-Gas Board u d-Distributuri tac-cilindri tal-gas likwidu lill-konsumaturi, ghal dak li jirrigwarda z-zmien u l-mod kifid-distributuri ghandhom iservu l-bzonnijiet tal-konsumaturi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info