Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 676

Judgement Details


Date
13/06/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOYCE SARE' vs FRANCESCO SAVERIO SARE'
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 33 (A) TAL-KODICI CIVILI - DOTA - MIN GHANDU DRITT GHALIHA - MIN HU OBLIGAT IHALLASHA
Summary
L-ulied ghandhom dritt jitolbu dota kontra l-missier principalment, u in sussidju kontra l-omm, kifukoll kontra l-axxendent patern, u fl-ahhar kontra l-axxendent matern. Dan id-dritt jikkompeti lill-ulied bniet biss; it-tfal subien ma ghandhomx dan id-dritt. Ukoll, dan id-dritt jikkompeti lit-tfal bniet li jkunu legittimi biss, u mhux ukoll lil dawk li huma illegittimi; u huwa suggett ghall-kondizzjoni illi t-tifla ma jkollhiex beni taghha proprji li bihom tista' tiddota ruha. Id-dota tridtkun kongruwa, jigifieri xierqa u proporzjonata ghall-mezzi tal-obligat; b'mod illi jekk it-tifla jkollha mezzi minn taghha li ma jkunux sufficjenti, hija ghandha dritt ghal supplement. U ghall-finijiet tal-kalkolu tad-dota ghandhom jitqiesu, mhux ir-renditi tal-obbligat, izda s-sustanzi tal-patrimonju tieghu. Jekk id-dotant ikun ipprometta d-dota u jkun obliga ruhu li jipprestaha, huwa tenut lijhallasha avvolja t-tifla jkollha biex tiddota ruhha minn taghha; imma f'dan il-kaz l-obligu tieghujidderiva mill-obligazzjoni minnu assunta, u mhux "ex lege".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info