Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 571

Judgement Details


Date
27/02/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPA FARRUGIA vs PAUL FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LICENZA - LIKWIDAZZJONI TA` ASSI
Summary
Huwa pacifiku fil-gurisprudenza taghna illil-Qrati ma jistghux jindahlu fid-diskrezzjoni tal-Awtorita` Amministrattiva rigward l-opportunita` u l-gustizzja tal-koncessjoni jew renova tal-lcenzi, salvdejjem il-kaz li jkun hemm pregudizzju ghad-drittijiet tat-terzi. Imma, meta l-kwistjoni hija jekkwiehed mill-partjiet ghandux id-dritt li jkompli jzomm f'ismu l-permess ta` hanut li hemm kwistjonifuqu, il-Qorti tista` tindahal. F'istess hin, ma hux lecitu illi, qabel ma ssir il-firmazzjoni u likwidazzjoni ta` assi, wiehed mill-interessati jitlob, b'gudizzju separat, illi jigi rikonuxxut bhalakompartecipi fi kwota ta` xi sustanzi komponenti dak l-assi; u dan il-prinicpju jassumi mportanza akbar meta ma jkunx parti fil-gudizzju l-interessati kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info