Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 673

Judgement Details


Date
31/05/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
EMMANUELE AQUILINA vs GIOVANNI PIETRO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 910 (2) TAL-PROCEDURA CIVILI - BORD TAL-KERA - CESSJONI TA' KAWZA - LOKAZZJONI - RIFUZJONI TAL-ISPEJJEZ
Summary
Il-parti li tirrinunzja ghall-attijiet ta' kawza; u hija ma tistghax tibda kawza ohra ghall-istess azzjoni qabel ma tkun fil-fatt hallset dawk l-ispejjez lill-parti l-ohra. Jekk is-sid ta' fond jipproponi kawza quddiem il-Bord tal-Kera biex jiehu lura pussess tal-fond mikri lill-intimat billi jridughalih, u dik il-kawza jcediha u jipproponi ohra quddiem it-tribunal civili biex jizgombra lill-inkwilin, fuq kawzali li kien sar ftehim li l-konvenut kellu johrog mill-fond, u li ghalhekk huwa, metabaqa' fil-post, baqa' jokkuupah minghajr titolu, iz-zewg kawzi mhumiex l-istess; ghaliex ghalkemm l-oggett finali hu wiehed fiz-zewg kawzi, u l-istess huma l-kontendenti, il-kawzalitajiet mhumiex l-istess. U ghalhekk dik ir-regola tar-rifuzjoni tal-ispejjez tal-ewwel kawza ceduta ma tapplikax.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info