Reference: Volume 45C (1961), Part No. 1, Section 3, Page 500

Judgement Details


Date
28/01/1961
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
FRANCIS BUTIGIEG vs PAUL LAFERLA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 175(1) U 762 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - KOMPETENZA - KORREZZJONI - VALUR
Summary
Il-ligi taghti lill-Qorti l-fakolta' li, f'kull waqt tal-kawza qabel is-sentenza, tordna jew tippermetti tibdil fl-iskritturi; basta li dan ma jkun ibiddel xejn fis-sustanza l-azzjoni jew l-eccezzjoni. Ma jaghmelx differenza l-fatt li l-korrezzjoni tkun intalbet wara li tkun giet moghtija l-eccezzjoni u wara li tkun intalbet il-liberazzjoni. Ghaldaqstant, jekk l-attur ikun iddeduca quddiem il-Qorti Civili tal-Magistrati domanda ta' valur indeterminat, u, wara l-eccezzjoni tal-inkompetenza "ratione valoris", jitlob li jzid il-kliem "fil-kompetenza ta' din il-Qorti" wara l-kelma "somma", din l-addenda l-Qorti tista' tippermettiha; ghax b'dik iz-zieda fl-avviz ma tigix mibdula s-sustanza, u din tibqa' li kienet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info