Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 626

Judgement Details


Date
21/04/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVATORE SAMMUT ET vs FILOMENO ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 876 U 538 (B) TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - IMMISSJONI FIL-PUSSESS - KONSORJU - TESTMENT
Summary
Il-pussess tal-gid li kien jappartjeni lid-decujus jghaddi ghand l-eredi, "per modum continuationis", kif kien ghand id-decujus. Jekk id-decujus iqassam il-beni tieghu fost l-eredi fit-testment, ghandu jiftiehem li hu ried ihalli l-beni tiegu lis-successuri tieghu hekk maqsumin; u allura l-immissjoni reciproka tal-eredi fil-pussess tal-beni hekk imqassma mid-decijus mhix legalment necessarja; u l-qasma jkollha l-ezistenza taghha guridika bis-sahha tal-att stess tat-testament. Il-konsorti ma jistghax jinqeda bil-haga komuni kontra l-interessi tal-komunjoni, jew b'xi mod li ma jhallix lill-komproprijetarji l-ohra jinqdew bil-haga skond il-jeddijiet taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info