Referenza: Volum 45C (1961), Parti Nru. 1, Taqsima 2, Paġna 487

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/11/1961
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
JOHN J. BORG vs PAOLO MIFSUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AGENT TAL-VAPUR - KLAWSOLI TA' EZONERU - KONSENJA TAL-MERKANZIJA - POLZA TA` KARIKU - RAKKOMANDATARJU
Fil-Qosor
Bhala regola, meta l-iskarikazzjoni tal-merkanzija minn fuq il-vapur issir a kura tal-agent tal-kaptan, dan jibqa' responsabbli sal-mument tal-effettiva rikonsenja lid-destinatarju, jew sad-depozitu tal-merkanzija fil-kazijiet kontemplati mill-ligi; u ghalhekk hu jirrispondi ghat-telf u ghan-nuqqas,u anki ghas-serq, li jistghu jivverifikaw ruhhom fil-merkanzija anki fil-waqt li din tkun fuq il-braken jew fuq il-bankina, u anki wara li tkun giet depozitata fid-Dwana u tkun qeghdha hemm, sakemm ma tkunx giet effettivament ikkonsenjata lid-destinatarju, ammenokke' hu ma jiffornixxix prova tal-kaz fortuwitu jew ta' forza magguri. Imma jista' jkun hemm klawsola fil-kuntratt ta' nolegg, jew fil-polza tal-kariku, li tezonera lil l-kaptan minn din ir-responsabbilta' malli l-merkanzija tigi konsenjata "sotto paranco", jew "at ship's side", jew "at ship's rails"; u klawsola simili, purke' ma tkunx kuntrarja ghal xi dispost ta' ligi ta' ordni publiku, u ma tivvulnerax l-essenza tal-kuntratt tan-nolegg, ghandha titqies valida. Ghaldaqstant, jekk ditta lokali tigi citata in rapprezentanza tal-vapur ghal danni verifikati fil-merkanzija, ir-responsabbilta' ta' dik id-ditta fil-kwalita' taghhata' rapprezentant tal-kaptan ticcessa malli l-merkanzija titnizzel minn abbord u tigi mqeghdha fuq il-bankina. Jekk mbghad dik id-ditta, li hi rakkomandatarja tal-vapur, tkompli tagixxi ghall-konsenja tal-merkanzija, tkun qeghdha tagixxi f'isimha proprju, bhala lokatrici d'opera u mandatarja tar-ricevituri; u kwindi din ir-responsabbilta' eventwali mhix meritu tal-kawza, billi d-ditta hija citatain rapprezentanza tal-vapur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni