Reference: Volume 45C (1961), Part No. 2, Section , Page 649

Judgement Details


Date
25/04/1961
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
SALVINO MANDUCA ET. vs FRANCESCO MIFSUD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DEVOLUZZJONI TAL-FOND ENFITEWTIKU - ENFITEWSI - INDIVIZIBBILITA' - NULLITA'
Summary
Meta hemm aktar minn direttarju wiehed, jew meta hemm aktar minn werrej wiehed tad-direttarju, kullwiehed mid-direttarji, jew kull wiehed mill-werrieta tad-direttarju, ghandu d-dritt jesperixxi l-azzjoni ghad-devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku minhabba li l-enfitewta jkun naqas mill-osservanza ta' xi wahda mill-obligazzjonijiet minnu assunti versu l-padrun dirett, bhal ma hu l-kaz meta huwa jkun naqas mill-obligu assunt li jibni fuq il-fond enfitewtiku benefikati edilizji ta' certa entita' f'certu zmien. Dan il-principju hu applikabbli mhux biss fil-kaz ta' nuqqas fil-hlas tac-cens, imma wkoll meta l-enfitewta jonqos mill-ezekuzzjoni ta' xi patt iehor tal-koncessjoni enfitewtika. Ghaldaqstant, jekk ic-citazzjoni ghad-devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku minhabba dan in-nuqqas issir minn uhud mid-direttarji jew mill-eredi tad-direttarju, u mhux minn kollha, ic-citazzjoni mhix irritwali; ghax din l-azzjoni hija ndivizibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info