Reference: Volume 45C (1961), Part No. 1, Section 2, Page 478

Judgement Details


Date
06/11/1961
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH COST CHRETIEN vs JOSEPH C. BORDA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1007, U 1017 TAL-KODICI CIVILI - ART. 254 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DOLO - ECCEZZJONIJIET OPPONIBBLI - KAMBJALI - NULLITA' - VIZZJU TAL-KUNSENS
Summary
Ma hux lecitu li jigi dilazzjonat il-hlas ta' kambjali b'eccezzjonijiet personali li ma jkunux ta' facili spedizzjoni; f'kaz simili, il-konjizzjoni tal-eccezzjonijiet tigi rimessa ghal gudizzju separat, u sadattant jigi ordnat il-hlas tal-kambjali, bil-garanzija jew minghajrha, skond ma tiddecidi l-Qorti. Izda meta l-eccezzjoni tolqot l-ezistenza stess tal-kambjali, bhal meta hu l-kaz ta' inezistenza tal-kambjali minhabba dolo jew vjolenza li jivvizzjaw il-kunsens tal-accettant, u kwindi jkun hemm nullita' tal-kambjali, allura dan il-principju ma jibqghax applikabbli; u kwindi l-provi dwar l-allegat dolo jew l-allegata vjolenza jinstemghu fl-istess gudizzju fejn tigi mitlubaq l-adempjenza ossija l-hlas tal-kambjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info