Referenza: Volum 45C (1961), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 563

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/02/1961
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
FLORES JOSEPH
Partijiet
JOSEPHINE ANNE EDWARDS vs AVUKAT DR JOSEPH XUEREB NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ABBANDUN - ADULTERJU - DIVORZJU - INGURJA GRAVI - RIKONCILJAZZJONI - SEPARAZZJONI PERSONALI
Fil-Qosor
Sentenza ta` divorzju ottenuta minn wiehed mill-kojugi kontra l-iehor f'Qorti estera mhix ezegwibblihawn Malta; izda l-Qorti lokalitista`, f'kawza lijkollha quddiemha ta` separazzjoni personali bejnl-istess konjugi, tiehu dik is-sentenza bhala prova tac-cirkotanzi fiha kontenuti, salva l-applikazzjoni ta` dawk ic-cirkustanzi ghall-Ligi Maltija. Gahll-prova tal-adulterju ma hemmx bzonn ta` testimonjanza "de visu", jew il-flagranza, bizzejjed il-konkors ta` cirkustanzi precizi, gravi uunivoci,li jwasllu lill-gudikant ghall-konvinciment tal-fatt. Jekk il-kojugi kienu nfirdu u rrikonciljaw ruhhom, il-konjugi ma jistghax, fin-nuqqas ta` hteijiet godda da parti tal-kojugi l-iehor, jikkonfronta li ldak il-konjugi l-iehor bl-imgieba teighu qabel ma hu hafirlu, mentri l-konjugi l-iehor, minhabba l-htijiet tieghu sussegwenti, huwa ntitolat igib ukoll ir-ragunijiet ta` qabel. F'kawzi ta` separazzjoni, il-ligi thalli f'idejn il-QOrti li tapplika jew le d-dekadenzi kontemplati mill-ligi, fejnil-wiehed u l-ohra mil-mizzewgin ikun hatja ta` ghemil lijaghti lok ghas-separazzjoni. Biex jikkositwixxi motiv ta` separazzjoni, l-abbandun irid ikun ingust fiz-zmien teighu kollu ta` sentejn; u jekk l abbandun fil-fatt ma jikkostitwix l-abbandun li trid il-ligi bhala motiv ta` separazzjoni, lanqas ma jista`jigi nkwadrat fil-figura ta` ngurja gravi; ghac b'dan il-mod ikun qiegehd jitqies bhalamotiv ta` separazzjoni minghajr ir-rekwizit taz-zmien li l-ligi tirrikjedi ghall-abbandun. Huwa veru li l-attribuzzjoni ta` wiehed mill-kojugi kontra l-iehor ta` kondotta hazina li tirrendieh pasibbli ta` azzjoni ta` separazzjoni tikkonstitwixxi ngurja gravi ghal min jaghmel din l-attribuzzjoni; izda biex dan jigri, jehtieg li l-kojugi li jaghmel dik l-attribuzzjoni jkun in mala fede, jew ikollul-propozitu ta`denigrament tal-konjugi l-iehor. Darba pruvat l-adulterju tal-kojugi konvenut, il-QOrti ma ghandhiex bzonn tidhol f'motvi ohra ta` separazzjoni dedotti fic-citazjzoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni