Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 440

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PAOLO CORDINA vs JOSEPH GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 2212 (1), 2242 U 2227 (A) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Fil-Qosor
Il-preskrizzjoni tal-azzjoni ghad-danni kagunati mill-inkwilin fil-fond mikri ghandu hija ta' sentejn, u tibda tiddekorri minn meta graw id-danni, u mhux minn meta s-sid sar jaf bid-danni u bl-originitaghhom. Ghax il-ligi ma tirrikjedix li d-danneggjat ikun jaf x'sar biex jibda ghaddej it-terminutal-preskrizzjoni; anzi l-ligi stess tghid li dan jimxi anki kontra l-assenti. L-azzjoni titnisselmill-hsarat, u minn dak il-mument tista' tigi ezercitata, u ghalhekk jibda ghaddej it-terminu tal-preskrizzjoni. Ghaldaqstant, jekk inkwilin ikun ikkaguna xi danni fil-fond li kien mikri ghandu, u s-sid jagixxi kontra tieghu ghal dawk id-danni wara li jkunu ghaddew sentejn minn meta l-inkwilin ikunhareg mill-fond, dik l-azzjoni hija preskritta. Billi l-inkwilin konvenut fil-kawza ghad-danni ikun halla li jsiru l-provi u perizja dwar id-danni pretizi kontra tieghu, ma jistghax jinghad illi huwa rrinunzja tacitament u implicitament ghall-preskrizzjoni minnu formalment eccepita. Biex tista' tigi ndotta dik ir-rinunzja, jehtieg li jkun hemm komportament inkompatibbli mal-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, u ma jistghux jinghad li hemm dan il-komportament tal-konvenut, meta dan ma rtirax l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni minnu formalment moghtija, u anzi jkun zamm ferma l-istess eccezzjoni waqt li kienu qeghdin isiru l-provi u l-perizju. Barra minn dan, il-preskrizzjoni tista' tigi moghtija anki fl-appell; u mhux prezunmibili li hemm rinunzja ghall-preskrizzjoni formalment tal-levata semplicement ghax il-konvenut halla li jsiru l-provi fuq il-meritu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni