Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section 1, Page 505

Judgement Details


Date
30/10/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MAURICE DE CESARE, M.D., M.L.A. vs VICTOR GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1665 TAL-KODICI CIVILI - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - RETRATT - ZGUMBRAMENT
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li min jistri fond suggett ghall-irkupru, legali jew konvenzjonali, ma jistghax jinqeda bil-jedd li johrog lill-kerrej sakemm huwa ma jkunx sar is-sid ghal kollox ta' dak il-fond, tirregola l-kaz ta' xoljiment ta' lokazzjoni korrenti miftiehem espressament qabel bhala patt tal-lokazzjoni, u mhix applikabbli ghall-kaz ta' xoljiment ordinarju ta' lokazzjoni b'gheluq it-terminu taghha, jigifieri ghall-kaz ta' rilokazzjoni. Ghaldaqstant, mhix attendibbli, kontra d-domanda tax-xerrej ta' post ghall-izgumbrament tal-inkwilin u biex ma tigix imgedda favur tieghu l-lokazzjoni, l-eccezzjoni li l-fond minnu mixtri huwa suggett ghall-irqupru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info