Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 329

Judgement Details


Date
10/05/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
LOUIS AGIUS vs SYLVIO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BZONN TAS-SID TAL-POST MIKRI - KIRJA TA' GARAGE - MALLEVERIJA - NON-UZU TAL-POST MIKRI
Summary
L-gheluq u non-uzu ta' fond kummercjali huwa ekwiparabbli ghall-bdil fid-destinazzjoni li jintitolali s-sid jirriprendi l-pussess u ma jgeddidx il-lokazzjoni a termini tal-Kapitolu 109 tal-Ligijiet ta' Malta. Il-ligi specjali tal-kera ma tikkontjeni xejn li jghid li r-rikors ta' l-appell minn decizjoni tal-Bord tal-Kera ghandu jigi akkompanjat mill-malleverija ghall-ispejjez. Lanqas ma hemm xejn fid-disposizzjonijiet tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili li jikkontempolaw dik il-malleverija f'kaz ta' appelli li biha jista' jinghad li dawk id-disposizzjonijiet gew estizi ghall-appelli b'rikors minn decizjonijiet ta' l-imsemmi Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info