Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 429

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
NOBBLI ALEXANDER APAP BOLOGNA vs MARIO BLACKMAN ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1703 (1) TAL-KODICI CIVILI - ART. 4 U 10 (A) TAL-KAP. 109 - BOARD TAL-KERA - DIVJET TAS-SULLOKAZZJONI - LOKAZZJONI
Fil-Qosor
Id-dritt tal-lokatur li jadixxi l-Board tal-Kera biex jottjeni l-permess li fir-rilokazzjoni tal-fond jimponi kondizzjonijiet godda ma jistghax, u ma ghandux, jigi ostakolat mir-rapporti eventwali liwaqt il-lokazzjoni jigu kreati bejn l-inkwilin u subinkwilin tieghu, li fihom ma jkunx ha part s-sidjew il-lokatur; u ghalhekk il-lokatur ghandu dritt jitlob il-permess tal-Board biex fil-lokazzjonil-gdida tal-fond jimponi lill-inkwilin id-divjet tas-sullokazzjoni; liema dritt ma jiddependix mill-... ... telf li l-inkwilin jirrikava mill-ispekulazzjonijiet li jaghmel fil-kors tal-lokazzjoni salvli fl-ezami jekk ghandhiex tigi milqugha fil-kors tal-lokazzjoni salv li fl-ezami jekk ghandhiex tigi milqugha jew le l-imsemmija talba, jigu mehudin in konsiderazzjoni c-cirkustanzi kollha. Il-ligiordinarja tippermetti lill-lokatur li jivvjeta s-sullokazzjoni; u l-ligi specjali tal-kera thares b'disfavur lis-sullokazzjonijiet maghmula minghajr il-kunsens espress tas-sid; u mill-parti l-ohra huwa legittimu l-interess tas-sid li ma jhallix lil hadd iehor jispekula u jaghmel profitt minn fuq hwejgu, billi dak il-profitt ghandu jmiss lilu bhala proprjetarju tal-fond. Is-sottomissjoni tal-inkwilin dwar id-dritt eventwali tas-subinkwilin li jibqa' fil-fond wara l-gheluq tas-sullokazzjoni ghaxil-fond huwa hanut u protett bhala tali mill-ligi tal-kera, ma tiswiex kontra t-talba tas-sid ghall-permess biex jimponi l-imsemmi divjet; ghaliex, jekk il-fond huwa hanut, u s-sullokazzjoni kienet mhux tal-"bare premises", imma ta' "business concern", hija applikabbli l-ligi ordinarja, u mbghad, sottomissjoni simili ma hemmx lokha fil-konfront tal-lokatur, li ghandu favur tieghu l-massima "soluto jure dantis solvitur et jus accipientis". B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, fil-kaz prezentil-Qorti laqghet, it-talba tas-sid ta' hanut li kien mikri, u li kien sullokat mill-inkwilin, biex jimponi lill-inkwilin id-divjet tas-sullokazzjoni ta' dak il-hanut fir-rilokazzjoni tal-istess hanut;liema divjet kellu jibda jsehh mit-terminazzjoni tas-sullokazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni