Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 412

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GAETANO SPITERI vs CARMELO SPITERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"JUS SUPERVENIENS" ... ACCETTAZZJONI TA' EREDITA' - APPELL - ART. 1552 (1), 1266, 1268, U 1270 TAL-KODICI CIVILI - AZJENDA - CESSJONI - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - REXISSJONI
Fil-Qosor
Jekk wiehed mill-konvenuti jmut fil-mori tal-kawza u wiehed mill-konvenuti l-ohra jigi nominat kuratur biex jirrapprezenta l-eredita' ta' dak il-konvenuti li miet fil-kontinwazzjoni tal-kawza, u mbaghad dak il-konvenuti li gie nominat kuratur jappella mis-sentenza u fil-mori ta' l-appell jaccetta l-eredita' ta' dak il-konvenuti li kien miet, b'din l-accettazzjoni, billi d-decujus u l-eredi tieghughandhom jitqiesu bhala haga wahda, ma jistax jinghad li l-interess ta' l-eredita ta' dak il-konvenut li miet mhuwiex rapprezentat fl-appell; u l-pozizzjoni tal-konvenut li ghamel l-appell, relattivament ghal dak l-interess, li jinsab prezenti fil-persuna tieghu, giet konvalidata bis-sahha tal-"JusSuperveniens". Konsegwentement, ma tidherx accettabbli l-eccezzjoni li n-nota ta' l-appell u l-petizzjoni huma nulli ghax ma gewx diretti kontra rapprezentant legittimu ta' dak il-konvenut li miet.Il-ligi tirrikjedi li cessjoni ta' azjenda ssir bil-miktub; inkella dik ic-cessjoni ma tiswiex. Imma jekk ic-cessjoni, ghalkemm vizzjata b'dak id-difett ta' forma, tkun hadet u zammet l-effikacja taghha ghal zmien ta' hames snin, allura ma tistax aktar tigi mpunjata. Ghax ghalkemm kuntratt li jonqsu wiehed mir-rekwiziti essenzjali ghall-validita' tieghu huwa radikalment null, il-ligi tippreskrivi l-azzjoni ta' rexissjoni f'kazi ta' nuqqas ta' dawk ir-rekwiziti; u fil-kaz ta' cessjoni ta' azjenda minghajr kitba, billi ma hux wiehed mill-kazi li ghalihom il-ligi ssemmi l-preskrizzjoni ta' sentejn, hija applikabbli l-preskrizzjoni ta' hames snin. U min irid jimpunja dik ic-cessjoni wara daniz-zmien, ma jistax jirribatti l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni billi jinvoka l-massima "quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum". Ghaldaqstant, jekk ic-cessjni ta' azjenda saret minghajr kitba, u min ghandu nteress li jimpunjaha ma jkunx ezercita kontra taghha l-azzjoni ta' rexissjoni fi zmien hames snin, ma jistax aktar jinvoka n-nullita' ta' dik ic-cessjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni