Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 498

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/10/1957
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PUBLIO CACHIA vs FRANCIS CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - ART. 1628(C) TAL-KODICI CIVILI - ART. 876 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - LOKAZZJONI - MANDAT TA` INIBIZZJONI - OBLIGAZZJONI "DI NON FARE" - SENTENZA
Fil-Qosor
Ghall-hrug ta' mandat ta' inibizzjoni hu bizzejjed li l-Qorti, fl-apprezzament taghha, tkun sodisfatta li "prima facie" jkun jidher li min jitlob l-ispedizzjoni ta' dak il-mandat ikollu dritt li ghall-kawtela tieghu jkun mehtieg il-hrug tal-mandat, avvolja jista' talvolta, f'gudizzju "ad hoc", jirrizulta li fil-fatt hu ma jippossjedix dak id-dritt. L-obligu tal-lokatur li jiggarantixxi l-pacifikugodiment tal-fond lokat lill-konduttur huwa obligazzjoni generika li tikkomprendi diversi obligazzjonijiet specifici, fosthom dik li huwa jastjeni ruhu minn kull fatt li jiddisturba dan il-godiment pacifiku; u kwindi, f'kaz ta' otteniment ta' mandat ta' inibizzjoni mill-konduttur kontra l-lokatur li jkun ghamel xi att li jiddisturba dak il-godiment, ma hix attendibbli d-domanda tal-lokatur ghar-revoka ta' dak il-mandat fuq il-motiv li l-mandat ta' inibizzjoni jirrigwarda biss obligazzjoni "di non fare". Ghax appuntu l-iskop tal-konduttur ghall-otteniment tal-mandat hu dak li l-Qorti, bil-mandat, izzomm lill-lokatur milli jaghmel dak l-att in kwantu jimpedixxi dak il-godiment pacifiku. Pero', jekk tintalab biss ir-revoka tal-mandat ta' inibizzjoni fuq il-motiv li r-rikorrent ma kienx intitolat jottjeni l-hrug tal-mandat, il-Qorti ma tistghax tidhol definittavement fil-meritu tal-vertenza; ghax il-Qorti imissha tara biss jekk kienx hemm raguni "prima facie" biex jinhareg il-mandat. Huveru li, biex wiehed japprezza l-portata vera ta' sentenza, ikun hemm bzonn li wiehed jara l-motivi,li huma parti mis-sentenza. Imma mill-motivazzjonijiet tas-sentenza ma hemmx appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni