Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 389

Judgement Details


Date
07/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTHONY BUSUTTIL vs PIETRO SCIBERRAS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7 TAL-ORDINANZA XVI TAL-1944 - LOKAZZJONI - RIFUZJONI - RIGAL
Summary
Il-Ligi tal-Kera tas-sena 1944 tiddisponi illi hadd ma ghandu jitlob jew jilqa', bhala kondizzjoni tal-ghoti, tigdid jew tkomplija, ta' kirja ta' dar, il-hlas ta' xi rigal jew ta' flus ohra bhal dan,jew l-ghoti ta' xi haga li tkun minbarra l-kera; jigifieri li dak li jinghata jrid ikun kunsidrat mill-partijiet bhala kondizzjoni tal-kirja. Ir-rigal jista' jkun jikkonsisti tant fi flus kemm f'xi haga ohra minbarra l-kera; b'mod li jekk dawk il-flus li jinsabu mhallsin ikunu thallsu bhala spejjezli ntefqu mis-sid biex saru xi xoghlijiet mehtiega biex setghet tigi segregata parti mill-fond biexsetghet tinkera, u bhala kumpens ghall-uzu ta' dik il-parti mill-fond hekk segregata, dawk il-flusjirrapprezentaw rigal maskerat, u jibqa' kopit mis-sanzjoni tal-ligi fuq riferita. U ghalhekk l-inkwilin li hallas dawk il-flus ghandu dritt ghar-rifuzjoni taghhom, ladarba jkun hallashom bhala kondizzjoni tal-kirja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info