Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 399

Judgement Details


Date
28/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE BARBARA vs WILFRED PODESTA' NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERATIONS AND ADDITIONS" - "COST OF WORKS PAYMENT" U "VALUE PAYMENT" - "WAR DAMAGE COMMISSION" - ART. 19 (2) (B) TAL-ORDINANZA III TAL-1943
Summary
Skond l-Ordinanza dwar il-Hsarat tal-Gwerra, fond li kellu hsara tal-gwerra jista' jigi (a) "reinstated" fil-forma preciza li kien qabel, u, jekk ma kienx "total loss", ikun elegibbli ghal "cost of works payment", (b) jew jistghu jsiru fih xogholijiet li jirriparaw il-hsara, izda li jinkludu alterazzjonijiet jew addizzjonijiet. Mhix accettabbli l-pretensjoni li fond, li ma giex klassifikat bhala"total loss", u li ghalhekk huwa elegibbli ghal "cost of works payment", jibqghalu dan id-dritt metajsirulu xi alterazzjonijiet jew addizzjonijiet, basta ma titbiddelx in-natura jew destinazzjoni tal-fond: ghax hemm kriterju iehor li jgib li l-"claimant" ikun ezorbita, u ghalhekk ikun ippregudika dan id-dritt, u cjoe' l-fatt li b'dawk l-alterazzjonijiet jew addizzjonijiet tkun tbiddlet li "structure" tal-fond, jigifieri d-daqs, il-forma u l-fattezzi arkitettonici, b'mod li jkun inholoq fond totalment differenti minn dak ta' qabel. Kwantu ghall-punt jekk it-tibdil kienx tali li, ghalkemm il-fond baqa' fond ta' abitazzjoni, eppure gie kreat fond gdid fis-sens fuq spejgat ghall-finijiet tax-xorta ta' "payment", din hija materja ta' fatt, li tidhol fil-poteri diskrezzjonali tal-Commission; ubhala tali, bhala punt ta' fatt, mhix sindikabbli mill-Qrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info