Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 637

Judgement Details


Date
08/04/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
JOSEPH VALENTINO NE. vs GIO ANDREA VASSALLO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 781 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 133, 134 U 136 (1) TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ASSOCJAZZJONI - DITTA - ECCEZZJONI PERENTORJA - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - RAPPREZENTANZA GUDIZZJALI - SOCJETA' - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Meta diversi persuni huma assocjati biex jezercitaw negozju taht certa ditta, u ma jkunx jittratta minn semplici assocjazzjoni in participazzjoni, allura bejn dawk il-persuni hemm socjeta'; u din is-socjeta' hija irregolari jekk ma tkunx saret bil-miktub u bil-publikazzjoni ta' estratt taghha skondil-ligi. Jekk f'kaz simili jagixxi wiehed minn dawk is-soci ghan-nom tad-ditta, il-konvenut jista' jaghti l-eccezzjoni tal-illegittima' tal-persuna tal-attur' u din l-eccezzjoni tista' tigi sollevata fl-appell, avvolja ma tkunx giet sollevata fl-ewwel istanza; ghax din hija eccezzjoni perentorja,u mhux dilatorja. U billi sakemm ma tigix imharsa dik id-dispozizzjoni tal-ligi li tippreskrivi l-iskrittura u l-publikazzjoni tas-socjeta' is-soci ma jistghux jezercitaw kontra xulxin ebda azzjonimnissla ta' bejnithom, u lanqas ebda azzjoni li s-socjeta' jista' jkollha jedd ghaliha kontra t-terzi, ma jistax wiehed mis-soci jezercita f'isem id-ditta azzjoni ta' kreditu tad-ditta f'kaz simili hija fondata u l-konvenut ghandu jigi liberat "ab observantia". Imma jekk din l-eccezzjoni tigi sollevata fl-appell u ma tkunx giet sollevata fl-ewwel istanza hemm lok ghal temperament fil-kap tal-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info