Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 524

Judgement Details


Date
08/11/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANTHONY BEZZINA vs GERALD MAMO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MANDAT - MOROZITA' FIL-HLAS TA' KERA
Summary
Fil-kaz ta` zewg inkwlini ta` fond, jekk wiehed minnhom ikun sprovvist mil-mezzi u jiddependi kompletament mill-inwlini l-iehor ghall-manteniment u ghall-hlas tal-kera, fil-fatt l-inkwlini l-iehor tkun qieghed jassumi d-dejn tal-kera kollu; u fir-rapporti ma` sid il-kera dan l-inkwlin l-iehor ikunjidehr ghall-inkwilin sprovvist mill-mezzi bhala mandatarju tacitu tieghu. F'kaz simili, l-interpellanzjonijiet ghall-hlas tal-kera li jkun saru mis-sid li dak l-inkwlin l-iehor, li kien jittratta mas-sid fl-interess komuni, huma sufficjenti ghall-finijet tal-morozita` taz-zewg inkwillini; u ghalhekkl-interpellazzjonijiet mahgmula lill-inkwlin li fil-fatt kien ihallas il-kera kollu huma sufficjenti; u l-inkwilin li hu sprovvist mil-mezzi ma jistax jopponi b'success it-talba tas-sid ghall-izgumbrament taz-zewg inkwilini minhabba morozita` fil-hlas tal-kera billi jallega li hu ma kienx gie nterpellat gha dan il-hlas.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info