Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 394

Judgement Details


Date
10/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI FRANCES MARY CHESNEY SCEBERRAS D'AMICO vs ONOR. EDGAR CUSCHIERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART XII TAL-1950 - FEDEKOMMESS - FEWDO - INTERPRETAZZJONI TAL-LIGI
Summary
L-att XII ta' l-1950, li abolixxa l-fedekommessi, jolqot il-proprejta' suggetta ghall-vinklu ta' fedekommess, u mhux ukoll il-proprjeta' posseduta b'titolu fewdali; u dan jidher car minn semplici lettura ta' dak l-att; u ebda interpretazzjoni estensiva ma tista' qatt twassal ghall-konkluzjoni li dikil-ligi tikkomprendi anki l-fewdi, ghax kwalunkwe interpretazzjoni simili tmur assolutament kontral-ittra cara tal-ligi, u ghalhekk hija ghal kollox inammissibbli; u mbghad ukoll ghax in-natura tal-fewdo u dik tal-fedekommess hi wisq diversa. Billi jigi allegat li l-legislatur, meta ntroduca dikil-ligi, ried li jitnehha kwalunkwe vinkolu fuq il-proprjeta' immobiljari u li titnehha wkoll kwalunkwe projbizzjoni ta' aljenazzjoni libera tal-proprjeta', dan mhux bizzejjed; ghax hu pacifiku li dispozizzjoni statutorja li ssemmi espressament kaz wiehed ma tistax tigi estiza ghal kaz mhux espress,u l-kelma "fedekommess" u l-kelma "feudo" dejjem gew uzati distintament, u jirriferixxu ghal istituti diversi fl-origini, fin-natura, u fil-ligijiet li jirregolawhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info