Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section 1, Page 466

Judgement Details


Date
28/06/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARLO MUSCAT PR. NE. vs CARMELA MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - APPELL - BOARD TAL-KERA - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI
Summary
Il-fatt li l-Board tal-Kera, meta gie biex jezamina l-"hardship" rispettiv tal-kontendenti, ha in konsiderazzjoni li l-inkwilin kellu mieghu nies li ma kellu ebda obligu li jzommhom mieghu, u li ghalhekk dawk in-nies ma kellhomx jitqiesu ghall-finijiet tal-istabbiliment tal-"hardship" tal-inkwilin aparagun ta' dak tal-lokatur, jammonta ghal punt ta' dritt rizolut bis-sentenza tal-Board; u ghalhekk dik is-sentenza hija appellabbli. Dik ir-regola, mbghad, ma tistghax tittiehed b'mod assolut u kategoriku; ghaliex jinghataw kazi li x'uhud ghandhom jitqiesu parti mill-familja tal-inkwilin, ghalkemm dan ma jkollu ebda obligu li jzommhom mieghu, billi bix-xjenza tal-lokatur kienu jabitaw mieghu sa mill-bidu tal-kirja. Imma, ghalkemm skond il-ligi l-inkwilin kellu d-dritt idahhal mieghu nies ohra, b'daqshekk ma jistghax ikun lecitu lilu li javvantaggja l-pozizzjoni tieghu fi-konfront tal-lokatur, billi bis-sahha tal-introduzzjoni tal-imsemmija persuni fil-fond jakkampa "hardship" akbar u jippretendi li jigi lilu offert fond iehor fejn jistghu jghammru dawk in-nies kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info