Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 313

Judgement Details


Date
20/03/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EMANUEL VELLA vs KURATURI DEPUTATI BIEX JIRRAPPREZENTAW LILL-ASSENTI COMMENDATORE PAOLA PACE U B'NOTA TAD-9 TA' AWISSU, 1982, PAOLA PACE ASSUMA L-ATTI TAR-RIKORS U B'NOTA TAD-19 TA' MARZU, 1984, L-AVUKAT DOTTOR PAUL COPPINI ASSUMA L-ATTI MINFLOK L-IMSIEFER PAOLO PACE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HATRA TA' KURATURI DEPUTATI - ZBALL FL-ISEM TAL-PARTIJIET
Summary
Skond l-art. 930(1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili huwa dmir tar-Registratur li,wara li ssir il-hatra tal-kuraturi, jdahhal isimhom fl-att li bih tingieb il-kawza qabel ma jmexxieh. Skond gurisprudenza kostanti tal-Qrati taghna, il-qorti ta' l-Appell ma tistax tikkoregi zball fl-isem tal-partijiet fi skrittura pprezentata fl-ewwel istanza. F'kontingenzi simili s-sentenza ta'l-ewwel Qorti ghandha tigi annullata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info