Referenza: Volum 41C (1957), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 616

Dettalji tas-Sentenza


Data
08/03/1957
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Partijiet
PAUL CAMILLERI ET. NE. vs PAOLO MIFSUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AGENT TA' VAPUR - KAPTAN - KLAWSOLA TAL-EZONERU - MERKANZIJA - POLZA TAL-KARIKU - VERANDA TAL-GVERN
Fil-Qosor
Biex tigi stabbilita r-responsabbilta' tal-agent tal-vapur fil-kaz li l-merkanzija tigi nieqsa qabelma tigi konsenjata lid-destinatarju, jehtieg jigi ezaminat dak li gie pattwit mill-armatur fil-posttal-karikazzjoni, u ghalhekk ghandha tigi ezaminata l-polza tal-kariku. Jekk fil-polza tal-karikujkun hemm klawsola fis-sens li t-trasport tal-merkanzija tkun lesta ghall-iskarikazzjoni fl-istiva tal-vaur fil-port tal-iskarikazzjoni, ir-responsabbilta' tal-vapur tispicca f'dak il-mument, u l-iskarikazzjoni ssir akkont u ghar-riskju tar-ricevitur. Imma jekk dik il-klawsola tkun estiza fis-sensli tikkonferixxi lill-kaptan l-ghazla tal-impriza tal-izbark, u l-kaptan jaghzel lid-ditta rakkomandatarja tal-vapur biex taghmel dik l-iskarikazzjoni, id-ditta rakkomandatarja, meta nkarikat ruhha bl-izbark, ma kienitx qeghdha tagixxi f'isimha, imma ghan-nom tal-kaptan u b'mod li torbot il-vapur; uf'dan il-kaz ir-responsabbilta' tal-vapur tibqa' ssehh sakemm il-merkanzija tigi rittirata mir-ricevitur. Il-fatt li fil-polza tal-kariku jinghad illi l-izbark ghandu jsir "per conto e rischio dei ricevitori" jiswa bhala ezoneru tal-vapur mir-responsabbilta' imma mhux sal-pont li jeskludi l-htijatal-kaptan jew tal-impriza minnu nkarikata, u li ghaliha huwa responsabbli. Ghaldaqstant, jekk f'dawn il-kontingenzi l-merkanzija tigi nieqsa, u r-ricevitur ma jsibhiex meta jmur biex jirtiha, ghandujirrispondi l-vapur ghal dan in-nuqqas, bhala responsabbli ghall-operat tal-impriza minnu nkarikatabl-izbark; ammenokke' n-nuqqas tal-merkanzija ma jkunx avvera ruhu ruhu taht cirkustanzi li jeskludu kull htija tal-kaptan jew tal-impriza minnu mqabbda biex tiskarika l-merkanzija. Jekk pero' l-merkanzija tkun twasslet taht il-verandi tal-Gvern u mbghad naqset minn hemm, ma jistghax ragjonevolment jinghad li kien hemm htija mill-parti tad-ditta nkarikata; u allura topera dik il-klawsola tal-ezoneru; ghax f'dan il-kaz ma kienx hemm ebda negligenza tal-armaturi jew tal-kaptan, u lanqas tal-inkarikati tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni