Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 612

Judgement Details


Date
15/02/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ELEONORA GALEA ET vs MICHELE CASALETTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Meta l-appell hu cirkoskritt ghall-kap tal-ispejjez, il-lum mhux aktar dubitat jekk l-appell huwiexammissibbli meta ma hemmx appell mill-meritu. Il-lum hu ritenut mill-gurisprudenza li l-appell mill-kap tal-ispejjez biss huwa ammissibbli. Hu principju pacifikament akkolt li s-sokkombent ma jistghax jigi mehlus mill-hlas tal-ispejjez, jekk ma jkunx hemm xi raguni in kuntrarju. Jekk il-konvenutikun gie liberat mill-osservanza tal-gudizzju ghax il-gudizzju ma kienx integru, u ghalhekk ma kienxritwalment propost, billi ma gewx imharrkin l-interessati kollha, imma l-Qorti, fil-waqt li tilqa'l-eccezzjoni tal-konvenut dwar l-irritwalita' tal-gudizzju, takkolla l-ispejjez kollha kontra tieghu fuq il-motiv li dik l-eccezzjoni huwa ma qanqalhiex fil-bidu tal-kawza, imma halla l-procediment fil-kap tal-ispejjez jekk jirrizulta li l-konvenut ma kienx jaf sewwa kif kienu l-affarjiet, b'mod lima setghax jirrizika dik l-eccezzjoni mill-bidu. Ghall-bqija, tirriprendi l-vigur taghha r-regolali s-sokkombent ihallas l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info