Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 158

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/08/1998
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO, CAMILLERI GINO
Partijiet
DR LAWRENCE PULLICINO vs ONOR PRIM MINISTRU U L-AVUKAT GENERALI TAR-REPUBBLIKA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DISKRIMINAZZJONI - DOKUMENTI - GUDIKANT - IMPAZJALITA` - RIKUZA - SMIGH XIERAQ - XHUD
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kien ghadda guri f'liema instab hati ta` komplicita` f'ferita gravi segwita bil-mewt.Ir-rikorrent ilmenta li gew miksura d-drittijiet fondamentali tieghu ghal smigh xieraq u dan billi kien hemm pubblicita` avversa ghalih li ppregudikat il-possibbilita` ta` smiegh xieraq, il-gudikant kien ga ta digriet avversi ghalih billi nehhielu l-bail u ghalhekk ma kienx gudikant imparzjali kif trid il-ligi, u fil-kors tal-guri meta gie biex jixhed gie ordnat li jitnehhulu n-notamenti u dokumenti kollha li kellu bi pregudizzju serju ghad-diskriminazzjoni f'dawn il-proceduri. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjoniali sabet li s-sekwestru tan-notmaneti mill-pussess tar-rikorrent qabel ma tela` jixhed fil-kors tal-guri kien arrekalu pregudizzzju serju, kif ukoll id-differenza fit-trattament lilu moghti minn dak moghti lix-xhieda tal-prosekuzzjoni, u kien jikkostitwixxi vjolazzjoni tad-dritt kif tmexxew dawk il-proceduri u tal-possibilita`li kellu l-akkuzat, kieku hekk ried jitlob, li jixhed quddiem il-Qorti ta` l-Appell Kriminali, talidikjarazzjoni kienet sufficjenti u kellha tiddeklina li tezercita d-diskrezzjoni taghha biex tannulla s-sentenzi tal-Qrati Kriminali fil-Kaz.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni