Reference: Volume 41C (1957), Part No. 1, Section , Page 602

Judgement Details


Date
15/02/1957
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
WALTER BONELLO NE vs CARMELO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TAL-VAPUR - ART. 397 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DEPOZITU - GARANZIJA BANKARJA - KAPTAN - MERKANZIJA - SPEJJEZ TAL-IZBARK
Summary
Meta tasal il-merkanzija minn barra, in-noleggjaturi jew karikaturi, jew id-destinatarju li jidhol f'lokhom, huwa obligat ghall-hlas tan-nol kollu bl-accessorji (kappa, spejjez, ecc); imma n-noleggjant jew il-Kaptan ma jistghux jirritjenu l-merkanzija fuq il-bastiment fuq il-pretest li ma jkunux gewimhallsin dawk l-ispejjez. Izda jekk il-kaptan ma ghandux dak id-dritt ta' ritenzjoni, il-kaptan,fil-kaz li ma jkunx thallsu dawk l-ispejjez jista' fil-hin tal-iskarikazzjoni tal-merkanzija, jiddepozitaha ghand terza persuna sakemm isir il-hlas tas-somma li jkollu jiehu. Imma, jekk id-destinatarju tal-merkanzija jagti garanzija bankarja ghall-hlas ta' dawk l-ispejjez, l-agent tal-vapur ma jistghax jirrifjuta l-konsenja tal-merkanzija. Jekk il-polza tal-kariku ma tkux waslet, u l-ispejjez tal-izbark ma jkunux likwidi, l-agent tal-vapur ma jistghax jaccetta l-garanzija bankarja bhala surrogat tal-polza tal-kariku u jirrifjuta dik il-garanzija ghall-ispejjez tal-izbark u spejjez relattivibilli minflok jezigi depozitu ta' flus f'idejh ghas-somma ta' dawk l-ispejjez. Ghax il-garanzija bankarja ghandha tigi ritenuta li tikkomprendi anki l-hlas tal-ispejjez tal=izbark; u l-kawtela li l-ligi taghti lill-agent tal-vapur, jew lill-kaptan, li jiddepozita ghand terza persuna l-merkanzija sakemm isir il-hlas dovut, mhix osservabbli "ad unguem", imma hi fis-sens ta' garanzija, li hija rimpjazzabbli, fil-kazijiet partikolari, ma xi garanzija ohra almenu ugwalment tajba. Din il-garanzijabankarja ghandha titqies bhala surrogat tad-depozitu tal-merkanzija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info