Referenza: Volum 43D (1959), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 870

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/1959
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
AVUKAT DOTTOR ETTORE LUCIA NE. vs AVUKAT DOTTOR GAUDENZIO BORG ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1435 U 1436 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - CITAZZJONI - FORMOLI STAMPATI - GURISDIZZJONI - IRRITWALITA' - KOPJA KUMMISSJONI - RIZOLUZZJONI
Fil-Qosor
Hu validu l-patt, u obligatorju, li in forza tieghu, f'kaz ta' kontroversja derivanti minn kuntratt,jigi adit tribunal determinat b'eskluzjoni ta' kull wiehed iehor, anki ta' dak legittimu skond il-kompetenza territorjali; pero' dan hu patt li jrid jirrizulta soddisfacentement pruvat. U din il-prova ma tintlahaqx billi tigi ezibita formola ta' fattura tad-ditta estera jew kopja-kummissjoni rigwardanti l-merkanzija fil-kwistjoni. Ghax il-kopja tal-fattura ma tippruvax haga ohra hlief li d-ditta estera hija solita tistipula dak il-patt, u ma tippruvax li dak il-patt gie stipulat fil-kaz in inspecje; u kwantu ghall-kopja-kummissjoni, lanqas din ma tipprova soddisfacentement dan il-patt, jekkmic-cirkustanzi tal-kaz jidher li l-istess ma giex inkluz fil-ftehim. Jekk il-bejjiegh jonqos li jaghmel il-konsenja fiz-zmien miftiehem, ix-xerrej jista' jitlob, kif jaghzel hu, jew il-hall tal-kuntratt jew li hu jigi mqieghed fil-pussess tal-hwejjeg mibjugha, kemm il-darba d-dewmien ikun gie kagunat mill-bejjiegh stess. Imma r-rizoluzzjoni tal-kuntratt trid tigi pronunzjata mit-tribunat; ghaldaqstant, jekk id-ditta estera tonqos li tibghat il-merkanzija fiz-zmien stipulat, u x-xerrej jaghzel li jigi rizolut il-bejgh, huwa ghandu jippremetti talba biex jigi dikjarat rizolut il-kuntratt tal-bejgh, qabel id-domanda tieghu ghad-danni. Diversament, ic-citazzjoni tkun irritwali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni